Cầu sông Hàn

Lấp lánh sông Hàn

July 25, 2015 Hoang Hoang 0

Không giống như hầu hết các dòng sông tưới tắm nước và phù sa, bồi tụ nên những cánh đồng, dòng sông Hàn (Đà Nẵng) […]